Официален внос

За да защитим потребителите на Akku-Chek TM, обръщаме внимание на следната информация:

 • От 21.07.14 г. всички официално внесени в Украйна продукти Akku-Chek са маркирани със специални холографски стикери, които позволяват да се разграничат официално внесените продукти от незаконни (фиг. 1 и 2).
  • Фигура 1
  • Фигура 2

  Техническо описание на стикера с холограма

  Холографският стикер има формата на правоъгълник с формат Z0 mm x 20 mm
  със заоблени ъгли.

  Тя се произвежда на специално защитно фолио, което при опит за обелване от повърхността на приложението се разрушава (разделено на два слоя), което прави невъзможно повторното му използване.

  Можете да използвате уникален номер и серия за всеки стикер.

  Освен това фолиото „CONTROL MEANS“ има ефект на дъгата за холограми и съдържа графични елементи (микротекстови линии), които предпазват от подправяне.

 • Всяка опаковка от продуктите на Akku-Chek TM съдържа 11-цифрен каталожен номер (REF), който напълно съвпада с номерата, посочени в сертификата за регистрация (Фиг. 3 и 4).
  • Фигура 3
  • Фигура 4

Припомняме ви, че нелегалният внос и продажба на продуктите на Акку-Чек е в противоречие с действащото законодателство на Украйна и нарушават изискванията, посочени в Решение на Кабинета на министрите № 1497 от 09.11.2004 г. Ние Ви молим да бъдете бдителни и да ни информирате за всички случаи на откриване на такива продукти.

Номер на регистрационен сертификат и каталожен номер Можете да разберете:

 1. - на уебсайта на Държавната служба за лекарствата в Украйна www.diklz.gov.ua;
 2. - като се обадите на горещата линия Accu-Chek 0 800 300 540
 3. - посещение на сайта www.accu-chek.com.ua.

За повече информация, моля свържете се с горещата линия Accu-Chek 0 800 300 540

Благодарим Ви за сътрудничеството и разбирането.

Винаги ще се радвам да ви помогна.

Безплатна доставка

Поръчката за доставка се извършва чрез офиси New Mail и Ukrpochta.

Доставката се извършва за сметка на Диалог Диагностикс ООД.

Достъпна цена

Участието в програмата Accu-Chek Service дава възможност за закупуване на измервателни уреди за кръвна захар, тест-ленти, пиърсинг устройства и Accu-Chek ланцети на достъпна цена.

Доживотна гаранция

"Диалог Диагностикс" ЕООД, като официален дистрибутор на Rosh Diagnostiks, GmbH, производител на продукти от търговската марка Akku-Chek, изразява своето уважение и искрена благодарност за Вашето сътрудничество.

ЖИЗНЕНАТА ГАРАНЦИЯ И БЕЗПЛАТНА 1 УСЛУГА ЗА УСЛУГАТА се разпростира върху всички официално внесени продукти на марката Accu-Chek. Гаранцията важи само за дефекти, дължащи се на материал и изработка. Гаранцията не покрива неправилна употреба и неправилна употреба за механични повреди, както и за подмяна на изтощени батерии.

В случай на съмнение относно качеството, оригиналността или официалния произход на продуктите на марката Accu-Chek, както и за по-подробна информация относно условията на гаранционното обслужване, сервизното обслужване, се свържете с Accu-Chek Hotline 0 800 300 540. Не се опитвайте да поправите, да променяте измервателния уред или устройството за пиърсинг. Нашият персонал ще ви помогне да разрешите всеки проблем.

1 Обмяната се извършва от Диалог Диагностикс ООД, съгласно процедурата за гаранционно обслужване.

Безплатна услуга

"Диалог Диагностикс" ЕООД, като официален дистрибутор на Rosh Diagnostiks, GmbH, производител на продукти от търговската марка Akku-Chek, изразява своето уважение и искрена благодарност за Вашето сътрудничество.

СВОБОДНА ГАРАНЦИЯ и БЕЗПЛАТНА 1 ПОДДРЪЖКА НА УСЛУГИТЕ са обхванати от всички официално внесени продукти на търговската марка Akku-Chek. Гаранцията важи само за дефекти, дължащи се на материал и изработка. Гаранцията не покрива неправилна употреба и неправилна употреба за механични повреди, както и за подмяна на изтощени батерии.

В случай на съмнение относно качеството, оригиналността или официалния произход на продуктите на марката Accu-Chek, както и за по-подробна информация относно условията на гаранционното обслужване, сервизното обслужване, се свържете с Accu-Chek Hotline 0 800 300 540. Не се опитвайте да поправите, да променяте измервателния уред или устройството за пиърсинг. Нашият персонал ще ви помогне да разрешите всеки проблем.

1 Обмяната се извършва от Диалог Диагностикс ООД, съгласно процедурата за гаранционно обслужване.

гореща линия

За повече информация се свържете с нас.

чрез гореща телефонна линия

Видео с инструкции

Поръчка не е обработена!

За успешна регистрация в програмата Accu-Chek Service е необходимо да направите поръчка.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИТЕ НА УКРАЙНА С ДИАГНОСТИКА НА ДИАБЕТИЧНИ ДИАБЕТИ “АККУ-ЧЕК СЕРВИС”

Въведение

Показвайки хуманизъм и добра воля, като отчитаме световната негативна тенденция за увеличаване на броя на пациентите с диабет и трудната финансова и икономическа ситуация в Украйна, Диалог Диагностикс ООД, по своя собствена инициатива, стартира приоритетната програма за лоялност Accu-Chek Service, за да помогне за подобряване на качеството на живот на гражданите на Украйна с установена диагноза диабет.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Предоставяне на украински граждани с захарен диабет с максимален достъп до средствата (а именно глюкометри, тест ленти, пиърсинг устройства и ланцети TM Accu-Chek) за независим и незабавен мониторинг на нивата на кръвната захар, за да се предотвратят негативни последици за гражданите от възможно повишаване на цената. горепосочения краен продукт (предмет на тази програма) чрез установяване на пряк контакт с лица, нуждаещи се от помощ, т.е. въвеждане на най-преки договорни отношения с в ограничени рамки на потребителите.

СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА

Проектът е създаден за украински граждани с диагноза диабет. На всеки гражданин с захарен диабет се дава право да проявява свободна воля, попълва и подписва “Формуляр за кандидатстване за участници” на установената извадка, за да стане член на програмата “Accu-Chek Service”. Участието в програмата дава възможност на участника да закупи списъка на продуктите, определени от инициатора (измерватели на кръвна захар, тест ленти, устройства за пиърсинг и ланцети TM Accu-Chek) на достъпна атрактивна цена. Списъкът на продуктите е предмет на тази програма и може да се намери, като се обадите на горещата линия Accu-Chek: 0800300540.

Тъй като тази програма има социална значимост за гражданите на Украйна - следователно инициаторът на програмата, като се грижи за участниците в програмата, преднамерено предлага такива условия, които може да са дори нерентабилни за диалоговата диагностика LLC, но по-изгодни за гражданите. Въпреки това, поради нестабилната политическа, икономическа и финансова ситуация в държавата, инициаторът на програмата си запазва правото да прекрати програмата по всяко време, но в същото време не по-малко от месец преди настъпването на такива обстоятелства, всички участници в програмата ще бъдат предупредени чрез включване на от наличните средства за комуникация с тях (по телефона, електронна поща, факс или по пощата).

СПИСЪК НА УСЛОВИЯТА

Диалог Диагностика ООД е инициатор на тази помощна програма за граждани с установена диагноза Диабет Мелитус Сервиз, наричана по-нататък ДИСТРИБУТОР. Гражданин с установена диагноза захарен диабет, който попълва въпросник на установената извадка, наричан по-нататък участник. В списъка на продуктите се виждат: глюкомери за кръв, тест ленти, устройства за пиърсинг и ланцети TM Accu-Chek.

Последователност на договорените действия за прилагане на целта. T

Стъпка номер 1 (получаване на статут на член на програмата Accu-Chek Service).

Участникът се съгласява да участва в проекта Accu-Chek Service и да използва личните им данни доброволно, чрез свободна воля, като попълва и подписва „Въпросник за участниците” на установената извадка. В бъдеще, участникът получава от дистрибутора пластмасова карта „Accu-Chek Service“ с уникален идентификационен номер.

Стъпка номер 2 (закупуването на продукти, изброени в списъка на достъпна атрактивна цена).

Участникът извиква дистрибутора и прави поръчка, като посочва номера на получената карта. Впоследствие ДИСТРИБУТОРЪТ изпраща поръчаното количество стоки до пощенската служба или клон на Нова Поща, посочена от Участника, а Участникът незабавно след получаване на поръчката извършва плащане за количеството на поръчаните от него стоки в пощенската служба или в клона на Новата поща.

ОПАЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Във всеки от случаите „Формулярът за кандидатстване за участник“ на установената проба, получена и получена от УЧАСТНИКА с лична информация (данни), е надлежно взета под внимание и съхранена от ДИСТРИБУТОРА (т.е. „Диалог Диагностика” ООД) регламентиране на такива правни отношения, а именно: отговорният служител на дистрибуторите осигурява правилно съхранение на такива данни (база данни), систематизация, защита срещу неразрешено разпространение eniya. Личните данни, получени от УЧАСТНИКА, могат да се използват само за подобряване на бъдещото обслужване на членовете на програмата Akku-Chek Service и на потребителите на Akku-Chek TM.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТА

Съгласно изискванията на действащото законодателство на Украйна и установените здравни стандарти, продукти от тази програма, а именно: глюкомери, тест ленти, устройства за пиърсинг и ланцети TM Accu-Chek - поради личната им употреба и други характеристики - връщане или замяна не са предмет, освен в случаите, свързани със служебни задължения.

Акку-Чек (Германия)

Нашата компания - официален представител на търговската марка Akku-Chek (Германия)

Топ продукти

Режим за почивка

Поръчки в онлайн магазина се приемат по време на всички празници. Доставка в Киев е отворена всеки ден, с изключение на 6 и 7 януари. Ако имате въпрос, обадете ни се на 0 800 500 128 (разговори в рамките на Украйна са безплатни) или попълнете формуляра „Коментар“, когато правите поръчка на сайта.

Нова година!

Ние всички обичаме не само да получаваме подаръци, но и да им даваме. Има нещо специално, магическо и празнично. Но какво да правя, когато броят на приятелите, роднините и познатите, които се държаха добре през цялата година, е толкова голям, че идеите за подаръци свършват?

Черен петък в Ридни Медтехника!

Имате време да се възползвате от възможността да си купите здравни продукти за себе си и вашите близки с отстъпка до -30%!

Ридни Медтехника сега в Суми!

Ние не можем да спрем! Днес е денят на откриването на 22-ти магазин Rіdnі Medtekhnika - сега в Sumy! Удобно местоположение в сърцето на града, наличието на всички необходими стоки за здравето и възможността да получите професионален съвет - всичко това в магазина „Рідни Медтехника” на ул. Илинска, 5.

Ridni Pro дебютира на пазара на системи против декубитус!

RIDNI PRO-B1 и RIDNI PRO-T1 са висококачествени антидекубитални клетъчни (балон) и секционни матраци. При разработването на моделите бяха взети под внимание дългогодишен опит в производството на антидекубитални системи, както и многобройни искания от клиенти.

Ингалатори и тонометри Малък лекар на конкурентни цени!

Компанията Little Doctor днес е един от най-големите производители на медицински измервателни уреди в света. От 6 февруари до 31 март 2019 г. можете да закупите оборудване Little Doctor на супер конкурентни цени!

До 50% отстъпка при тестовите ленти Contour Plus

От 12 до 28 февруари в онлайн магазина Medtechnika отстъпка до 50% на тест Strips Contour Plus.

Ново! Kinesio лентата вече е в онлайн магазина!

Новият метод на лечение и профилактика се оказва все повече фенове сред хората, които се грижат за телата си не само след усложненията на различни заболявания, но и за да избегнат подобни случаи.

Лично обучение по орто-бандажни продукти Ottobock

Нашите мениджъри, консултанти по продажби и оператори на кол център са преминали двудневно лично обучение за висококачествен подбор и използване на ортобандажни изделия от световния производител Ottobock (Германия).

Имаме ли нужда от домашни везни за новородени?

След раждането лекарите получават месечни претегляния, предназначени за проследяване на промените в детското тяло. В детските клиники има везни за претегляне на малки деца, но обикновено те имат поне един от следните недостатъци.

Топ 5 здравни курорти (санаториуми) в Украйна

Есента е прекрасно време не само да се насладите на златна боя, но и да се грижите за здравето си и да прекарате една малка здравословна почивка. Ако не можете да определите кой от курортите да изберете, то специално за вас публикуваме списък на 5-те най-добри курорти в Украйна, считано от 2018 година.

Официален внос

За да защитим потребителите на Akku-Chek TM, обръщаме внимание на следната информация:

 • От 21.07.14 г. всички официално внесени в Украйна продукти Akku-Chek са маркирани със специални холографски стикери, които позволяват да се разграничат официално внесените продукти от незаконни (фиг. 1 и 2).
  • Фигура 1
  • Фигура 2

  Техническо описание на стикера с холограма

  Холографският стикер има формата на правоъгълник с формат Z0 mm x 20 mm
  със заоблени ъгли.

  Тя се произвежда на специално защитно фолио, което при опит за обелване от повърхността на приложението се разрушава (разделено на два слоя), което прави невъзможно повторното му използване.

  Можете да използвате уникален номер и серия за всеки стикер.

  Освен това фолиото „CONTROL MEANS“ има ефект на дъгата за холограми и съдържа графични елементи (микротекстови линии), които предпазват от подправяне.

 • Всяка опаковка от продуктите на Akku-Chek TM съдържа 11-цифрен каталожен номер (REF), който напълно съвпада с номерата, посочени в сертификата за регистрация (Фиг. 3 и 4).
  • Фигура 3
  • Фигура 4

Припомняме ви, че нелегалният внос и продажба на продуктите на Акку-Чек е в противоречие с действащото законодателство на Украйна и нарушават изискванията, посочени в Решение на Кабинета на министрите № 1497 от 09.11.2004 г. Ние Ви молим да бъдете бдителни и да ни информирате за всички случаи на откриване на такива продукти.

Номер на регистрационен сертификат и каталожен номер Можете да разберете:

 1. - на уебсайта на Държавната служба за лекарствата в Украйна www.diklz.gov.ua;
 2. - като се обадите на горещата линия Accu-Chek 0 800 300 540
 3. - посещение на сайта www.accu-chek.com.ua.

За повече информация, моля свържете се с горещата линия Accu-Chek 0 800 300 540

Благодарим Ви за сътрудничеството и разбирането.

Винаги ще се радвам да ви помогна.

Безплатна доставка

Поръчката за доставка се извършва чрез офиси New Mail и Ukrpochta.

Доставката се извършва за сметка на Диалог Диагностикс ООД.

Достъпна цена

Участието в програмата Accu-Chek Service дава възможност за закупуване на измервателни уреди за кръвна захар, тест-ленти, пиърсинг устройства и Accu-Chek ланцети на достъпна цена.

Доживотна гаранция

"Диалог Диагностикс" ЕООД, като официален дистрибутор на Rosh Diagnostiks, GmbH, производител на продукти от търговската марка Akku-Chek, изразява своето уважение и искрена благодарност за Вашето сътрудничество.

ЖИЗНЕНАТА ГАРАНЦИЯ И БЕЗПЛАТНА 1 УСЛУГА ЗА УСЛУГАТА се разпростира върху всички официално внесени продукти на марката Accu-Chek. Гаранцията важи само за дефекти, дължащи се на материал и изработка. Гаранцията не покрива неправилна употреба и неправилна употреба за механични повреди, както и за подмяна на изтощени батерии.

В случай на съмнение относно качеството, оригиналността или официалния произход на продуктите на марката Accu-Chek, както и за по-подробна информация относно условията на гаранционното обслужване, сервизното обслужване, се свържете с Accu-Chek Hotline 0 800 300 540. Не се опитвайте да поправите, да променяте измервателния уред или устройството за пиърсинг. Нашият персонал ще ви помогне да разрешите всеки проблем.

1 Обмяната се извършва от Диалог Диагностикс ООД, съгласно процедурата за гаранционно обслужване.

Безплатна услуга

"Диалог Диагностикс" ЕООД, като официален дистрибутор на Rosh Diagnostiks, GmbH, производител на продукти от търговската марка Akku-Chek, изразява своето уважение и искрена благодарност за Вашето сътрудничество.

СВОБОДНА ГАРАНЦИЯ и БЕЗПЛАТНА 1 ПОДДРЪЖКА НА УСЛУГИТЕ са обхванати от всички официално внесени продукти на търговската марка Akku-Chek. Гаранцията важи само за дефекти, дължащи се на материал и изработка. Гаранцията не покрива неправилна употреба и неправилна употреба за механични повреди, както и за подмяна на изтощени батерии.

В случай на съмнение относно качеството, оригиналността или официалния произход на продуктите на марката Accu-Chek, както и за по-подробна информация относно условията на гаранционното обслужване, сервизното обслужване, се свържете с Accu-Chek Hotline 0 800 300 540. Не се опитвайте да поправите, да променяте измервателния уред или устройството за пиърсинг. Нашият персонал ще ви помогне да разрешите всеки проблем.

1 Обмяната се извършва от Диалог Диагностикс ООД, съгласно процедурата за гаранционно обслужване.

гореща линия

За повече информация се свържете с нас.

чрез гореща телефонна линия

Видео с инструкции

Поръчка не е обработена!

За успешна регистрация в програмата Accu-Chek Service е необходимо да направите поръчка.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИТЕ НА УКРАЙНА С ДИАГНОСТИКА НА ДИАБЕТИЧНИ ДИАБЕТИ “АККУ-ЧЕК СЕРВИС”

Въведение

Показвайки хуманизъм и добра воля, като отчитаме световната негативна тенденция за увеличаване на броя на пациентите с диабет и трудната финансова и икономическа ситуация в Украйна, Диалог Диагностикс ООД, по своя собствена инициатива, стартира приоритетната програма за лоялност Accu-Chek Service, за да помогне за подобряване на качеството на живот на гражданите на Украйна с установена диагноза диабет.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Предоставяне на украински граждани с захарен диабет с максимален достъп до средствата (а именно глюкометри, тест ленти, пиърсинг устройства и ланцети TM Accu-Chek) за независим и незабавен мониторинг на нивата на кръвната захар, за да се предотвратят негативни последици за гражданите от възможно повишаване на цената. горепосочения краен продукт (предмет на тази програма) чрез установяване на пряк контакт с лица, нуждаещи се от помощ, т.е. въвеждане на най-преки договорни отношения с в ограничени рамки на потребителите.

СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА

Проектът е създаден за украински граждани с диагноза диабет. На всеки гражданин с захарен диабет се дава право да проявява свободна воля, попълва и подписва “Формуляр за кандидатстване за участници” на установената извадка, за да стане член на програмата “Accu-Chek Service”. Участието в програмата дава възможност на участника да закупи списъка на продуктите, определени от инициатора (измерватели на кръвна захар, тест ленти, устройства за пиърсинг и ланцети TM Accu-Chek) на достъпна атрактивна цена. Списъкът на продуктите е предмет на тази програма и може да се намери, като се обадите на горещата линия Accu-Chek: 0800300540.

Тъй като тази програма има социална значимост за гражданите на Украйна - следователно инициаторът на програмата, като се грижи за участниците в програмата, преднамерено предлага такива условия, които може да са дори нерентабилни за диалоговата диагностика LLC, но по-изгодни за гражданите. Въпреки това, поради нестабилната политическа, икономическа и финансова ситуация в държавата, инициаторът на програмата си запазва правото да прекрати програмата по всяко време, но в същото време не по-малко от месец преди настъпването на такива обстоятелства, всички участници в програмата ще бъдат предупредени чрез включване на от наличните средства за комуникация с тях (по телефона, електронна поща, факс или по пощата).

СПИСЪК НА УСЛОВИЯТА

Диалог Диагностика ООД е инициатор на тази помощна програма за граждани с установена диагноза Диабет Мелитус Сервиз, наричана по-нататък ДИСТРИБУТОР. Гражданин с установена диагноза захарен диабет, който попълва въпросник на установената извадка, наричан по-нататък участник. В списъка на продуктите се виждат: глюкомери за кръв, тест ленти, устройства за пиърсинг и ланцети TM Accu-Chek.

Последователност на договорените действия за прилагане на целта. T

Стъпка номер 1 (получаване на статут на член на програмата Accu-Chek Service).

Участникът се съгласява да участва в проекта Accu-Chek Service и да използва личните им данни доброволно, чрез свободна воля, като попълва и подписва „Въпросник за участниците” на установената извадка. В бъдеще, участникът получава от дистрибутора пластмасова карта „Accu-Chek Service“ с уникален идентификационен номер.

Стъпка номер 2 (закупуването на продукти, изброени в списъка на достъпна атрактивна цена).

Участникът извиква дистрибутора и прави поръчка, като посочва номера на получената карта. Впоследствие ДИСТРИБУТОРЪТ изпраща поръчаното количество стоки до пощенската служба или клон на Нова Поща, посочена от Участника, а Участникът незабавно след получаване на поръчката извършва плащане за количеството на поръчаните от него стоки в пощенската служба или в клона на Новата поща.

ОПАЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Във всеки от случаите „Формулярът за кандидатстване за участник“ на установената проба, получена и получена от УЧАСТНИКА с лична информация (данни), е надлежно взета под внимание и съхранена от ДИСТРИБУТОРА (т.е. „Диалог Диагностика” ООД) регламентиране на такива правни отношения, а именно: отговорният служител на дистрибуторите осигурява правилно съхранение на такива данни (база данни), систематизация, защита срещу неразрешено разпространение eniya. Личните данни, получени от УЧАСТНИКА, могат да се използват само за подобряване на бъдещото обслужване на членовете на програмата Akku-Chek Service и на потребителите на Akku-Chek TM.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТА

Съгласно изискванията на действащото законодателство на Украйна и установените здравни стандарти, продукти от тази програма, а именно: глюкомери, тест ленти, устройства за пиърсинг и ланцети TM Accu-Chek - поради личната им употреба и други характеристики - връщане или замяна не са предмет, освен в случаите, свързани със служебни задължения.

група

Акку-Чек Украйна

информация

Описание: Онлайн магазин за продукти за самоконтрол на кръвната захар Accu-Chek Ukraine.

Вземане на поръчки и консултации:
+38 (067) 574-95-73
+38 (099) 942-13-98 (Viber)

Доставка: Укрпоща, Нова Поща. Уебсайт: http://glukometr.com.ua

друг

мерки

10 записа

Приятели, днес получихме нова партида охлаждащи топлинни капаци за съхранение и транспортиране на инсулин FRIO DUO (за две спринцовки).

Цветове: зелено, лилаво, червено, бордо.

Цена: 800 UAH.
Много удобно и полезно нещо в такова горещо време.

Приятели, имаме термо покрития за съхранение и транспортиране на инсулин FRIO Duo (за две стандартни спринцовки).

Опори за охлаждане на FRIO
инсулинова температура в диапазона от 18-26 ° C за най-малко 45 Разшири напълно...
часове, с външна температура 37,8 ° С.

Цена: 850 UAH.
Доставка: Укрпоща, Нова Поща.

Много удобен и незаменим за периода на летните жеги!

Глюкометър Accu-Chek, изпълняващ нано (Accu-Chek Performa Nano)

Или купите с едно кликване

- Наложен платеж

- Обмяна / връщане на стоки в рамките на 14 дни

Глюкометър Accu-Chek, изпълняващ нано (Accu-Chek Performa Nano)

Модерно и удобно устройство Accu-Chek Performa Nano, на голям дисплей, чиито данни за измерване се показват за пет секунди. Дизайнът на глюкомера осигурява режим на напомняне и обширна памет. Универсално кодиране с чип за активиране (черен), никога не трябва да го променяте след първата инсталация).

Характеристики и предимства на Accu-Chek Instrument Nano:

 • Произвежда се с помощта на най-новите технологии и интелигентна система за мониторинг на постпрандиалната хипергликемия.
 • 100% точност на измерванията. Точността на данните от измерването с Accu-Chek Performa Nano е нула.
 • Малки размери, позволяващи пренасянето на устройството в джобовете. Неговата маса (само 40g) не е осезаема, удобно е да я държите в дланта на ръката си.
 • Лесни за употреба, а потребителите с диабет не се нуждаят от специална подготовка за бързо измерване.
 • Лаконичен вид. Корпусът на устройството е изработен от лъскава пластмаса, устойчива на удар.
 • Голям дисплей с подсветка, върху който всички символи (числа) са ясно видими. Добре видими информационни показатели за анализ, дори и в тъмното.
 • Информационна сигурност. Данните за измерване се натрупват в паметта на инструмента - последните 500 данни с показване на точното време.
 • Наличие на режим на напомняне с помощта на предупредителния сигнал, че е дошло времето за процедурата.
 • Осигурява автоматично включване / изключване. Включването на устройството става веднага, когато се постави тест лента. Деактивиране - при премахване на тест лентата.

Технически възможности на Accu-Chek Performa Nano:

 • Максимално време за обработка и изход за резултат - 5 сек.
 • Обем на кръвта, достатъчен за анализа, - 0,6 mkl
 • Капацитетът на паметта съхранява последните 500 данни с анализа на датата и часа на анализа.
 • Специално етикетиране на резултатите - преди и след хранене
 • Режим на напомняне за пациенти с диабет за измерване след хранене
 • Функция за кодиране
 • Прехвърлете данните от измерването към компютър, използвайки инфрачервена връзка
 • Срокът на непрекъсната работа на батерията - 1 000 измервания
 • Дисплей - LCD с подсветка
 • Будилник с четири режима

Указания за съхранение на инструментите:

Допустимите температурни условия за работа на устройството са в диапазона - от + 8С до + 44С, може да се използва при относителна влажност на въздуха до 85%.

Пълен комплект глюкометър:

 • глюкомер за кръвта Accu-Chek Performa Nano
 • ленти (тест) - Accu-Chek Performa Nano - 10 броя
 • устройство за събиране на капка кръв Accu-Chek Softclix
 • случай
 • батерия
 • Устройство Accu-Chek Smart Pix
 • инструкции:

Купете глюкомер Accu-Chek Nano Accu-Chek Performa Nano с гаранция за качество и на достъпна цена в Украйна: t

За да можете бързо, удобно и на разумна цена да закупите глюкомер, тест ленти, ланцети и копиеви устройства за него, други медицински продукти - просто оставете заявка или поръчайте обратна връзка на сайта на нашия онлайн магазин "Medmag". Квалифицираният специалист на нашия онлайн магазин ще се свърже с Вас незабавно, ще ви разкаже за продукта на лихви, цени, отстъпки и промоции, начини на плащане и получаване. Ние незабавно ще изпратим вашата поръчка до всяко място в Украйна. Също така, широка гама от продукти за здраве и красота се представя в нашия специализиран магазин на адрес: Киев, ул. Виборгска, 38 19 (метростанция Шулявская). В целия Киев има пратка за собствена сметка от магазин и експресна (адресна) доставка.

Комплект Accu-Chek Актив Акку-Чек Актив

Описание Активен активен комплект Accu-Chek

Accu-Chek Asset Kit е специален комплект, предназначен за използване с Accu-Chek Meters. Изисква се за бързо и удобно определяне на стойностите на захарта в кръвта на пациента. Комплектът се препоръчва за захарен диабет (1-ви и 2-ри тип), който може да се използва от инсулинозависими пациенти. Продуктите са прости, лесни за управление, надеждни и безопасни, приложими за самостоятелна употреба.


Можете да закупите комплекта Akku-Chek Active на Apteka24 на достъпна цена. Разходите за Акку-Чек Асет и неговите аналози са посочени на уебсайта, без да се отчита доставката на продукти през територията на Черкаси, Киев, Харков, Кривой Рог или други градове на Украйна. В комплекта на комплекта Accu-Chek е включено подробно ръководство за употреба с описание на свойствата на продукта и начина на работа. Комплектът включва: глюкомер за кръв, тест ленти, перфоратор и ланцетен комплект, както и батерии и удобен калъф, с който лесно можете да вземете устройството с вас на работа или ваканция.


Да приложим комплекта както за професионален, така и за самостоятелна експлоатация от страна на пациента, докато пребиваваме извън лечебното заведение, без да посетим лабораторията. Пункцията се извършва почти безболезнено, с помощта на ланцет, зарежда се в специална писалка. Ето защо дори пациентите, които се страхуват от процедурата, ще могат да използват уреда без никаква помощ и дискомфорт. След пункция кръвта се взема автоматично, периодът на измерване на индикаторите продължава не повече от пет секунди. Високата точност на измерване позволява да се получи надеждна информация за състоянието на тялото.


Устройството се включва автоматично, когато се постави в специални кухини за тестване. Също така, автоматично изключване става само 1-2 минути след използване и премахване на тест лентата. Можете да прочетете повече информация за използваемостта на комплекта Accu-Chek Active от прегледи на клиенти, страдащи от заболяване като захарен диабет или просто трябва да следите нивата на кръвната захар по различни причини.

Цената на Accu-Chek Asset Accu-Chek Active е подходяща при поръчка онлайн. Купи Accu-Chek комплект Accu-Chek Active в градовете на Украйна: Киев, Харков, Днепър, Одеса, Ровно, Виница, Запорожие, Ивано-Франковск, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Лвов, Николаев, Полтава, Суми, Тернопол, Херсон, Черкаси, Чернивци.

Глюкометърът Accu-Check Astive

Accu-Check Astive

Комплектът включва 5 елемента:

 • • Опаковка
 • • инструкция за употреба
 • • гаранционна карта
 • • 1 CR 2032 батерия
 • • Измервателен уред Accu-Chek Active

Глюкометърът Accu-Chek Active съчетава цялата необходима функционалност и набор от функции за удобно, точно и бързо измерване на необходимите резултати. Устройството има приятен и модерен дизайн, а малките размери и тегло ви позволяват да го носите със себе си навсякъде, без да изпитвате някакъв дискомфорт. Accu-Chek Active предлага на потребителя успешна комбинация от качество и цена. Паметта на електромера е достатъчна за двеста измервания, а продължителността на измерването е само 5 секунди. За точни резултати се нуждаете от 2 ml кръв, което позволява използването на глюкометър Accu-Chek Active за хора от всякаква възраст.

Accu-Chek Active глюкомер на кръвта е предназначен за употреба както индивидуално, така и за използване в частни и обществени институции. За да се възползвате напълно от уреда Accu-Chek Active, не забравяйте да прочетете инструкциите за употреба, не го изхвърляйте за евентуална бъдеща употреба. Преди да включите устройството за първи път, уверете се, че сте отстранили защитното фолио от екрана.

Обръщаме ви внимание! Срокът на ползване на стоките директно зависи от изпълнението на условията за ползване от вас.

Глюкометър Accu-Chek цени в аптеките в Киев

Аптека Алго-Фарм

  УСТРОЙСТВО ЗА ГЛЮКОМЕТЪР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗА В КРЪВ "АККУ-ЧЕК АКТИВЕН" (Roche Diagnostics (Германия)) 454. 00 UAH

Добра аптека

 • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
 • Добра аптека
 • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Фармацевтични хормонални лекарства

  • Комплект за активиране на глюкометър Accu-Chek 1.109. 42 UAH
  • Фармацевтични хормонални лекарства
  • Аптека хормонални лекарства Киев
 • Фармацевтични хормонални лекарства

  • Комплект за активиране на глюкометър Accu-Chek 1.109. 42 UAH
  • Фармацевтични хормонални лекарства
  • Аптека хормонални лекарства Киев
 • Фармацевтични хормонални лекарства

  • Комплект за активиране на глюкометър Accu-Chek 1.109. 42 UAH
  • Фармацевтични хормонални лекарства
  • Аптека хормонални лекарства Киев
 • Фармацевтични хормонални лекарства

  • Комплект за активиране на глюкометър Accu-Chek 1.109. 42 UAH
  • Фармацевтични хормонални лекарства
  • Аптека хормонални лекарства Киев
 • Фармацевтични хормонални лекарства

  • Комплект за активиране на глюкометър Accu-Chek 1.109. 42 UAH
  • Глюкометър за натоварване на глюкометър Accu-Chek 1.849. 04 UAH
  • Фармацевтични хормонални лекарства
  • Аптека хормонални лекарства Киев
 • Добра аптека

  • Акумулатор за кръвна захар - комплект Chek GO (Roche Diagnostics (Германия)) 691. 50 UAH
  • Добра аптека
  • Добра аптека в Киев
 • Аптека Алго-Фарм

   УСТРОЙСТВО ЗА ГЛЮКОМЕТЪР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗА В КРЪВ "АККУ-ЧЕК АКТИВЕН" (Roche Diagnostics (Германия)) 454. 00 UAH

  Аптека Алго-Фарм

   УСТРОЙСТВО ЗА ГЛЮКОМЕТЪР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗА В КРЪВ "АККУ-ЧЕК АКТИВЕН" (Roche Diagnostics (Германия)) 454. 00 UAH

  Аптека Алго-Фарм

   УСТРОЙСТВО ЗА ГЛЮКОМЕТЪР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗА В КРЪВ "АККУ-ЧЕК АКТИВЕН" (Roche Diagnostics (Германия)) 454. 00 UAH

  Показани са 40 от 84 аптеки в Киев
  По ваша заявка Accu-Chek Glucometer, 93 лекарства, открити в аптеките в Киев

  Тест-ленти активна глюкоза Accu-chek (тест ленти с активна глюкоза Accu-chek)

  ТЕСТОВИ ИЗПИТВАТЕЛИ ACCU-CHEK АКТИВНА ГЛЮКОЗА

  № 11846/2012 от 09.05.2012 г.

  Дата на добавяне: 31.05.2018

  Коментари

  Няма коментари за този материал. Бъдете първите, които коментират

  Добавете Отказ

  Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

  Цени за тест ленти за глюкоза на Accu-check в украински градове

  Виница 305.05 UAH / опаковка.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 290.93 UAH / нагоре.
  "Цени на аптеките на едро" Виница, ул. Пирогов, 9, тел.: +380503177305

  Днепър 307.75 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 290.93 UAH / нагоре.
  "АПТЕКА 9-1-1" Днепропетровск, бул. Звезда, 1А, тел.: +380503016544

  Житомир 309.48 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 290.93 UAH / нагоре.
  "Цени на аптеките на едро" Житомир, кръст. Киев / Небесни стотици, 52/20

  Запорожие 308.36 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 290.93 UAH / нагоре.
  "АПТЕКА 03" Запорожие, ул. Седов, 1, тел.: +380612804403

  Ивано-Франковск 327.67 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 290.93 UAH / нагоре.
  "Цени на аптеките на едро" Ивано-Франковск, ул. Горбачевски, 50, тел.: +380503433415

  Киев 320.93 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 286.45 UAH / единно предприятие.
  "АПТЕКА НА ХОРМОННИТЕ ПРЕПАРАТИ" Киев, бул. Леся Украинка, 9, тел.: +380442845074

  Kropyvnytskyi 306,13 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 290.93 UAH / нагоре.
  "Цени на аптеките на едро" Кировоград, ул. Космонавт Попов, 9Д, тел.: +380503029243

  Луцк 318.08 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 290.93 UAH / нагоре.
  "Цени на аптеките на едро" Луцк, просп. 5/1 тел. +380503097947

  лъвове 338.54 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. UAH 294.95 / опаковка.
  "BAZAHEMO HEALTH" Лвов, ул. Васил Симоненко, 7, тел.: +380322340971

  Николаев 321.53 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. UAH 316.95 / опаковка.
  "BAZAHEMO HEALTH" Николаев, ул. Карпенко Генерал, 16/1, тел.: +380512440304

  Одеса 360.16 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 310.95 UAH / нагоре.
  "BAZAHEMO HEALTH" Одеса, просп. Академик Глушко, 22, тел.: +380935043543

  Полтава 295.38 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 290.93 UAH / нагоре.
  "Цени на аптеките на едро" Полтава, ул. Чураевни, 3/2, тел.: +380503440974

  точно 319,75 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 290.93 UAH / нагоре.
  "Цени на аптеките на едро" Точно, ст. Соборна, 336, тел.: +380503097681

  Sumy 308.03 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 290.93 UAH / нагоре.
  "Цени на аптеките на едро" Суми, ул. Харков, 2/1, тел.: +380503097953

  Ternopol 325.66 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 290.93 UAH / нагоре.
  "Цени на аптеките на едро" Тернопол, ул. Живова, 23

  Ужгород 342.49 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 328.95 UAH / опаковка.
  "BAZAHEMO HEALTH" Ужгород, ул. 8 март 30, тел.: +380312662062

  Харков 291.59 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 290.93 UAH / нагоре.
  "АПТЕКА 9-1-1" Покотиловка, ул. Независимост, 58

  Херсон 317.18 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 302.9 UAH / нагоре.
  "BAZAHEMO HEALTH" Херсон, просп. Св. Св. Кирил и Методий, 19, тел.: +380552380948

  Хмелницки 318.96 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 290.93 UAH / нагоре.
  "Цени на аптеките на едро" Хмелницки, ул. Каменецкая, 80

  Cherkassy UAH 314.74 / опаковка.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 299,9 UAH / опаковка.
  "BAZAHEMO HEALTH" Черкаси, ул. Гогол, 290, тел.: +380472320035

  Чернигов 314.94 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. 290.93 UAH / нагоре.
  "Цени на аптеките на едро" Чернигов пр. Победа, 82, тел.: +380503177292

  Chernovtsy 337.85 UAH / нагоре.

  АКЦУ-ЧЕК АКТИВНА ГЛЮКОЗА № 50 ИЗПИТВАТЕЛНИ ЛЕНТИ, Roche. UAH 316.95 / опаковка.
  "BAZAHEMO HEALTH" Чернивци, ул. Шевченко Тараса, 5, тел.: +380372523600

  28 подобни сайта Accu-chek.com.ua

  Vas Vitak Akku-Chek Украйна

  Roche в Русия - Roche Pharmaceutical Company в Русия (Москва): най-големият фармацевтичен производител, представителство в Русия, международна фармацевтична компания roche.ru

  Официалният руски сайт на международната компания Roche (Roche) е най-големият производител на фармацевтични продукти: Periet, Cadzila, Avastin, Actemra, Herceptin, Esbriet и др.

  Бързо търсене на търговски обекти във вашия град accu-chekservices.ru

  Бързо търсене на търговски обекти във вашия град

  Глюкометри, тест ленти, помпи, биохимични анализатори подреждат по телефона. (495) 229-45-56 Стоки за диабетици: спринцовки, ракети, игли, книги diacatalog-rnd.ru

  Диабетни продукти за самоконтрол - тест ленти, измерватели на кръвната захар от Accu-Chek, Accutrend, Van Touch (One Touch), умен Chek, Elta, CardioChek P * A ), Bayer (Bayer).

  Захарен диабет, тип 1 и 2, признаци, симптоми, лечение saharniy-diabet.com

  Захарен диабет, видове (1 и 2), признаци, симптоми, лечение

  Roche - Да направим сега това, от което се нуждаят пациентите roche.com

  Като пионер в здравеопазването, ние сме ангажирани да подобряваме нашата компания от 1896 г. в Базел, Швейцария. Днес тя създава милиони пациенти в световен мащаб.

  DiabetMag.ru - Друг WordPress сайт diabetmag.ru

  DATEH, продукти за диабет в Ижевск, доставка в Русия diatex.net

  DATEH, продукти за диабет в Ижевск, доставка в Русия

  Диабетни продукти - Диабетни продукти diacatalog.ru

  Диабетични средства за самоконтрол - тестови ленти, Accu-Chek метри, Accutrend, Van Touch (едно докосване), умен Chek, Elta, CardioChek P * A, Bayer (Байер), Medtronic (Medtronic), помпа Akkuchek алкохол комбо, монитор спринцовки писалки, ланцети, игли, книги, консумативи, бързо набор, инфузионни системи, инсулин хладилници, случаи, холестерол, глюкоза, книги за диабет

  Доставка: тест ленти, медицински консумативи, медицинско оборудване, бързи тестове diacheck.ru

  Медицински консумативи, инсулинови помпи, тест ленти и глюкомери, абсорбиращо бельо: Abena, Medtronic, Abbott, Contour, Beurer, OneTouch, Roche, Akkuchek, Aychek

  Zdorovyak - онлайн магазин за стоки за красота и здраве в Перм. Диабетни продукти, инсулинови помпи, медицинско оборудване, козметика, продукти за майката и детето Perm - Home zdorovyak-perm.ru

  Zdorovyak - онлайн магазин за стоки за красота и здраве в Перм. Работим в следните области: диабетни продукти, козметика, медицинско оборудване, продукти за деца, кърмещи, ортопедични продукти.

  Продукти за грижа за диабет Accu-Chek Home accu-chek.com

  Открийте как да ви помогне да управлявате диабета. Изследвайте иновативни монитори за кръвната захар, инсулинови помпи и интегрирани системи за лечение на диабет.

  Купете глюкометър, за да поръчате офталмологични тест ленти за ветеринарна медицина в Москва с доставка в Русия. OneTouch Accuchek Akkuchek VanTach Bayer Преглед Kolpotest, тест ленти, инсулинови помпи - продукти за диабетици: спринцовки, ланцети, игли, тонометри, пластири и превръзки белези лечение на белези келоиден белег келоидни белези белези и белези на цика грижа lissamin зелен флуорид test-poloska.ru

  За да си купите глюкометър, за да поръчате тест ленти в Москва с доставка през Русия. OneTouch Accuchek Akkuchek VanTach Bayer Преглед Kolpotest, тест ленти, инсулинови помпи - продукти за диабетици: спринцовки, ланцети, игли, тонометри, пластири и превръзки SmithNephew Smith и Nefue състезателни търгове за закупуване на доставки в цялата Република Армения Лечение на белези от белези, келоидни белези, келоидни белези и белези от цика

 • Каква трябва да бъде диета за обостряне на панкреатита?

  Рибено масло